Criminaliteit en rechtshandhaving 1999

Criminaliteit en rechtshandhaving 1999

Ontwikkelingen en samenhangen

Samenvatting

De meest recente editie van deze publicatie is te vinden in de rubriek 'Cijfers en prognoses' (Zie link bij: Meer informatie).

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Beschrijving Nederlands strafrechtsysteem
  3. Criminaliteit en opsporing
  4. Vervolging en berechting
  5. Tenuitvoerlegging van sancties
  6. Slachtoffers van criminaliteit
  7. Kosten van criminaliteit
  8. Nederland in internationaal perspectief
  9. Slotbeschouwing  

Literatuur;
Bijlagen
1. Samenstelling van de begeleidingscommissie
2. Informatiebronnen
3. Begrippenlijst
4. Tabellen bij hoofdstuk 3-8
5. Standaardclassificatie misdrijven CBS
6. Afkortingen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Schreuders, M.M., Huls, F.W.M., Garnier, W.M., Bijleveld, C.C.J.H., Groen, P.P.J., Heide, F., Heide, W. van der, Meijer, R.F., Smit, P.R.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1999
Reeks:
Onderzoek en beleid 180
Type rapport:
Periodiek rapport
Signatuur:
Ra 12.114

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Criminaliteit en rechtshandhaving 1999
Projectnummer:
W00180
Operationele status:
Alleen publicatie