Toezicht op seksuele geweldplegers na invrijheidstelling

Detentie en reclassering / Risicotaxatie

Toezicht op seksuele geweldplegers na invrijheidstelling

Safe reintegration of sexual offenders

Samenvatting

Toezicht op bekende plegers van (pedo)seksuele geweldsdelicten is een onderwerp dat velen bezighoudt. Op dit moment bestaan plannen om in Nederland de wettelijke mogelijkheden voor toezicht op 'gevaarlijke' ex-delinquenten te verruimen. Deze bundel bevat twee bijdragen die inzicht geven in de bestaande praktijk in Canada, de VS en Engeland en de toepassingsmogelijkheden van buitenlandse ervaringen in Nederland.

Inhoudsopgave

Inleiding

  1. The safe reintegration and risk management of violent, sex and repeat offenders in Canada - L.L. MotiukĀ 
  2. Registratie en monitoring van pedoseksuele delinquenten; forensisch psychiatrische inzichten en Engelse en Amerikaanse regelingen - Ed. Leuw

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Leuw, Ed., Motiuk, L.L., Marle, H.J.C. van
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2000
Reeks:
Onderzoek en beleid 186
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.366

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Toezicht op seksuele geweldplegers na invrijheidstelling
Projectnummer:
W00186
Operationele status:
Alleen publicatie