Van schuld naar schone lei

Civiel recht en civiel proces / Schuldsanering

Van schuld naar schone lei

Evaluatie Wet Schuldsanering natuurlijke personen

Samenvatting

Op 1 december 1998 is de Wet Schuldsanering natuurlijke personen (Wnsp) in werking getreden. De wet geeft burgers en kleine ondernemers met problematische schulden een kans op een schuldenvrije toekomst, een 'schone lei'. Schuldenaren kunnen een beroep doen op de Wnsp als een vrijwillige -een zogenaamde minnelijke- afbetalingsregeling met schuldeisers is mislukt. De rechtbank beoordeelt of een schuldenaar voor de Wnsp in aanmerking komt. Onder toezicht van een rechter-commissaris en een bewindvoerder moeten schuldenaren in  doorgaans drie jaar zoveel mogelijk van hun schulden aflossen. Als zij zich aan de wettelijke verplichtingen houden, worden na drie jaar de resterende schulden kwijtgescholden. Dit rapport belicht zowel de minnelijke schuldhulpverlening als de Wnsp. Het geeft een beeld van de schuldenaren, de schuldeisers en de  uitvoeringspraktijk van schuldregelingen. Daarnaast gaat het in op de vraag in hoeverre de doelstellingen van de wet worden gehaald.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Het minnelijk traject
  3. Het wettelijk traject
  4. Conclusies 

Summary
Literatuur
Jurisprudentieoverzicht
Bijlagen:
1. Samenstelling van de begeleidingscommissie;
2. Schuldsanering in het buitenland;
3. Dossieronderzoek minnelijk traject;
4. Onderzoek schuldhulpverleners;
5. Tabel bij hoofdstuk 2;
6. Onderzoek Wsnp-dossiers rechtbanken;
7. Onderzoek bewindvoerders;
8. De Centrale Database Schuldsanering;
9. Tabel bij hoofdstuk 3

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Jungmann, N., Niemeijer, E., Voert, M.J. ter
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2001
Reeks:
Onderzoek en beleid 190
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.513

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Van schuld naar schone lei : evaluatie Wet Schuldsanering natuurlijke personen
Projectnummer:
W00190
Operationele status:
Alleen publicatie