Twee halen, ...

Twee halen, ...

Over de prijs van meervoudig beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand

Samenvatting

In dit onderzoek komen de volgende vragen aan de orde:

  1. Wat is de omvang en de aard van het meervoudig gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand?
  2. Hoe groot is het aandeel van het meervoudig gebruik dat valt onder de geldende anticumulatiebepaling en wat is het patroon daarvan?
  3. Wat zijn de gevolgen van de thans voorgestelde verruimingsoptie en nader te overwegen varianten in termen van overheidsuitgaven?
  4. Wat zijn de gevolgen van de verschillende in overweging te nemen opties tot verruiming van de huidige anticumulatieregeling in termen van profijt voor rechtszoekenden?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Verlaging van de prijsdrempel
  2. Vraagstelling van het onderzoek
  3. Databestand
  4. Beantwoording van de vragen
  5. Slotbeschouwing

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Beijers, W.M.E.H., Klijn, A., Schaaf, J. van der, Paulides, G.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1998
Reeks:
Onderzoeksnotities 1998/03
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.801

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De prijs van meervoudig beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand
Projectnummer:
W00212
Operationele status:
Alleen publicatie