Bijzondere verhoormethoden

Criminaliteit en delicten / Valse bekentenis

Bijzondere verhoormethoden

Een literatuurverkenning

Samenvatting

Dit is een literatuurverkenning van verhoormethoden, en met name van verhoormethoden voor 'bijzondere situaties'. Hierbij moet gedacht worden aan situaties waarin een verdachte zwijgt, of anderszins heel moeilijk aanspreekbaar is en het gaat om een ernstig misdrijf. In dit rapport wordt o.a. beschreven welke verhoormethoden in bijzondere situaties voorkomen in de literatuur. Of deze methoden incidenteel of regelmatig worden toegepast. Betreft het dan bepaalde delicten in het bijzonder. En zijn er case-studies op dit terrein bekend?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding en verantwoording
  2. Verhoormethoden
  3. Beschrijving van de situatie in enkele landen
  4. Conclusie
Summary
Geraadpleegde literatuur
Overige relevante literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Beenakkers, E.M.Th.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1998
Reeks:
Onderzoeksnotities 1998/06
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.912

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Bijzondere verhoormethoden : een literatuurverkenning
Projectnummer:
W00215
Operationele status:
Alleen publicatie