Recidive-onderzoek in Nederland

Recidive-onderzoek in Nederland

Een overzicht van Nederlands onderzoek naar hernieuwd crimineel gedrag

Samenvatting

In het kader van het WODC-project de Recidivemonitor heeft in de loop van 1998 een inventarisatie plaatsgevonden van de Nederlandse publicaties op het terrein van het recidive onderzoek. Drie vragen stonden bij de bestudering centraal: op welke specifieke terreinen is er in Nederland recidive-onderzoek gedaan; op welke wijze werd dit onderzoek uitgevoerd; welke resultaten heeft het in grote lijnen opgeleverd? Er worden 4 typen recidive-onderzoek onderscheiden: als onderdeel van een daderprofiel; onderzoek naar criminele carrieres; ethiologisch onderzoek en effectstudies. In het overzicht van de onderzoeksresultaten worden ingegaan op: criminele carrieres (voorspellen van recidive; leeftijd en verloop van de criminele carriere; sekse, ethniciteit en criminele loopbanen; specialisatie); de effectiviteit van strafrechtelijke interventies (algemeen recidive-onderzoek; alcohol/recidive onderzoek; TBS en recidive; onderzoek mbt gevangenisregiems; onderzoek naar nieuwe interventies voor jeugdigen; alternatieve afdoeningen voor (jong)volwassenen). Voorts worden nog enkele methodologische kanttekeningen geplaatst.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Nederlands recidive-onderzoek
  2. Typen recidive-onderzoek
  3. Overzicht van onderzoeksresultaten
  4. Het meten van recidive: enkele kanttekeningen van methodologische aard
  5. Conclusies en aanbevelingen

Summary
Bibliografie Nederlands Recidive-onderzoek
Aanvullende geraadpleegde literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wartna, B.S.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1999
Reeks:
Onderzoeksnotities 1999/02
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.052

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidive-onderzoek in Nederland; een overzicht van Nederlands onderzoek naar hernieuwd crimineel gedrag
Projectnummer:
W00217
Operationele status:
Alleen publicatie