Kwaliteitssystemen voor de rechtsprekende macht

Kwaliteitssystemen voor de rechtsprekende macht

Een internationale verkenning

Samenvatting

Dit rapport doet verslag van een 'quick scan' van de literatuur over gehanteerde kwaliteitssystemen in de rechtspraak in de rechtspraak in het buitenland. Kwaliteit wordt in dit onderzoek opgevat als het voldoen aan criteria. De probleemstelling luidt: welke kwaliteitssystemen voor de rechtspraak worden in het buitenland gehanteerd en wat zijn de ervaringen die ermee zijn opgedaan? De resultaten zijn vooral van belang voor het pVRO (project Versterking Rechterlijke Organisatie), waaronder deelprojecten vallen, gericht op de ontwikkeling van waarderingsonderzoek en kwaliteitsindicatoren.

Inhoudsopgave

Ten geleide
Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Verenigde Staten
  3. Engeland
  4. Andere Angelsaksische landen
  5. Duitsland
  6. Andere Continentaal Europese landen
  7. Overzicht van resultaten

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Baas, N.J., Niemeijer, E.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1999
Reeks:
Onderzoeksnotities 1999/03
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.102

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kwaliteitssystemen voor de rechtsprekende macht; een internationale verkenning
Projectnummer:
W00218
Operationele status:
Alleen publicatie