Motieven van asielzoekers om naar Nederland te komen

Migratie en integratie / Asiel

Motieven van asielzoekers om naar Nederland te komen

Verslag van een expert meeting

Samenvatting

Naar aanleiding van een motie Rijpstra (TK 19.637, nr. 339) is in opdracht van het Ministerie van Justitie op 18 mei 1999 in Den Haag een expert meeting gehouden met als titel 'Motieven van asielzoekers om naar Nederland te komen'. Centraal op deze bijeenkomst stond de vraag welke zogenaamde pull-factoren bepalen dat een asielzoeker die besluit te migreren Nederland als bestemming kiest. Uit die bijeenkomst komt het volgende naar voren. Gezien de grote verschillen in registratie, en verschillen in de mogelijkheden om (legaal) in een land te verblijven, is het niet goed mogelijk de asielinstroom van diverse Europese landen te vergelijken. Het lijkt er desalniettemin op alsof Nederland een relatief groot aandeel in de opvang van de instroom heeft. Bij nadere beschouwing van de pull-factoren voor deze instroom dient onderscheid gemaakt te worden tussen individueel reizende asielzoekers, gesmokkelden en AMA's (Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers).

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Een cijfermatig overzicht van de instroom in Nederland en andere Europese landen
  3. Pull-factoren

Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bijleveld, C., Taselaar, A.P.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2000
Reeks:
Onderzoeksnotities 2000/02
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.281

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Motieven van asielzoekers om naar Nederland te komen; verslag van een expert meeting
Projectnummer:
W00223
Operationele status:
Alleen publicatie