De sturing en controle van de politie in het Franse en Nederlandse vooronderzoek in strafzaken

De sturing en controle van de politie in het Franse en Nederlandse vooronderzoek in strafzaken

Samenvatting

Dit is de eerste (tussen)rapportage in het WODC-onderzoek naar de rol van de officier van justitie en de rechter-commissaris in het Franse en Nederlandse vooronderzoek in strafzaken. Het onderzoek is rechtsvergelijkend van aard. De basis wordt gevormd door literatuuronderzoek; deze wordt aangevuld met onderzoek in de opsporingspraktijk, door middel van interviews en observatie. Dit rapport bestaat uit twee delen: 1) een inleiding in het Franse recht; 2) onderzoek naar de sturing en controle van de politie in Frankrijk en Nederland.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Inleiding in het Franse recht
  3. Sturing en controle van de politie in het vooronderzoek
  4. Het kader van de opsporing van zware en georganiseerde criminaliteit
  5. Sturing en controle in algemene zin
  6. Sturing en controle in een concreet onderzoek
  7. Conclusie

Summary
Résumé
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Verrest, P.A.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2000
Reeks:
Onderzoeksnotities 2000/03
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.203

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De sturing en controle van de politie in het Franse en Nederlandse vooronderzoek in strafzaken
Projectnummer:
W00224
Operationele status:
Alleen publicatie