Post-Fort

Politie en rechtshandhaving / Procureurs-generaal

Post-Fort

Evaluatie van het strafrechtelijk onderzoek (1996-1999)

Samenvatting

Evaluatieonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Minister van Justitie, naar de activiteiten die politie en justitie in de periode 1996-1999 hebben ontplooid om de ware toedracht van de IRT-affaire te achterhalen. Het onderzoek werd in 1999 toegezegd aan de Tweede Kamer kamer n.a.v. de bevindingen van de Commissie-Kalsbeek. De probleemstelling die in dit onderzoek aan de orde komt is:
Hoe heeft het strafrechtelijk onderzoek dat is verricht na afloop van het Fort-onderzoek gestalte gekregen? In het bijzonder wordt in het onderzoek aandacht besteed aan het post-Fort onderzoek en de sturing hiervan door het Openbaar Ministerie. Op basis van een wetenschappelijke analyse worden vervolgens aanbevelingen geformuleerd die in de toekomst als handvatten kunnen dienen bij de aanpak van complexe strafzaken.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Gebruikte afkortingen
Synthese

 1. Vraagstelling en verantwoording
 2. De achtergrond en context van het post-Fort-onderzoek
 3. De discussie over de inrichting van het onderzoek in de zomer van 1996
 4. Najaar 1996: de start van de beide teams
 5. De voorbereiding van de operationele projecten in de winter van 1997
 6. Voorjaar 1997: de strategie in de uitvoering van de plannen
 7. De verwikkelingen in de zomer en het najaar van 1997
 8. Het beraad met het college op 26 november 1997
 9. Het verloop van het onderzoek 061
 10. Het verloop van het onderzoek 062
 11. De ontwikkeling van andere onderzoeken
 12. De informatievoorziening aan het college van procureurs-generaal
 13. De afloop van het onderzoek 061
 14. Het 063-onderzoek
 15. De nasleep van het rapport van de Commissie-Kalsbeek

Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bunt, H. van de, Fijnaut, C., Nelen, H.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
SDU
Jaar van uitgave:
2001
ISBN:
9054093064
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Na 1946

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Post-Fort
Projectnummer:
W0333
Operationele status:
Alleen publicatie