Wenselijkheid van en draagvlak voor alternatieve geschillenbeslechting op het terrein van auteursrecht en naburige rechten

Wenselijkheid van en draagvlak voor alternatieve geschillenbeslechting op het terrein van auteursrecht en naburige rechten

Een terreinverkenning in opdracht van het Ministerie van Justitie

Samenvatting

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van een overkoepelend departementsbreed project dat als doel heeft de bepaling van de wenselijke rol van de overheid terzake van het auteursrecht en naburige rechten op langere termijn, in het licht van zich wijzigende maatschappelijke, economische en juridische omstandigheden zoals handhaving in het digitale domein, verwezenlijking van marktrechten, consumentenbelangen, mededinging, informatievrijheden, macro-economische belangen en europeanisering. Het onderzoek bestaat uit een vijftal interviews met stakeholders (advocatuur, rechterlijke macht, NOS, BUMA en SENA) en een ronde-tafel bijeenkomst waarvan apart verslag gedaan wordt.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
T.M.C. Asser Instituut
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
T.M.C. Asser Instituut
Jaar van uitgave:
2001
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.812

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Wenselijkheid van en draagvlak voor alternatieve geschilbeslechting op terrein van auteursrecht en naburige rechten
Projectnummer:
01.083
Operationele status:
Afgerond