Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB)

Criminaliteit en delicten / Stadscriminaliteit

Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB)

justitie hoofdstuk

Samenvatting

Sinds 1985 wordt op instigatie van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen regelmatig door het zogenoemde Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB), verslag gedaan over recente demografische ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken die daarmee samenhangen. De WPRB rapportage van 2006 richt zich specifiek op bevolkingsvraagstukken die betrekking hebben op de vier grote steden in Nederland. Het WPRB staat onder leiding van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NiDi) en is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende onderzoeks- en kenniscentra, zoals het SCP, het CPB en het CBS. Samen met het SCP is het WODC gevraagd een hoofdstuk te schrijven over de leefbaarheid in de vier grote steden.

De bijdrage is terug te vinden in hoofdstuk 12 (Leefbaarheid: veiligheid en woonomgevingskwaliteit) van het WPRB-rapport: Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2006: grote steden in demografisch perspectief (NIDI, 2006).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB); justitie hoofdstuk
Organisatie(s):
WODC
Onderzoeker(s):
Laan, A.M. van der
Projectnummer:
1367
Operationele status:
Afgerond