Evaluatie Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Wetgeving en beleid / Wjsg

Evaluatie Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Samenvatting

De Wet Justitiële en strafvordelijke gegevens (WJSG) is een wettelijke regeling die waarborgen omvat voor een zorgvuldige omgang met justitiële en strafvorderlijke gegevens door Justitie en het Openbaar Ministerie.
De centrale vraag van dit onderzoek luidt:
Draagt de Wjsg op de door de wetgever beoogde wijze bij aan de realisering van de doelstellingen van deze wet en welke knelpunten doen zich in de praktijk voor?
Drie deelvragen komen aan de orde in dit onderzoeksrapport:

 1. Wat heeft de wetgever beoogd met de Wjsg (hoe ziet de beleidstheorie eruit)?
 2. Hoe wordt de Wjsg in de praktijk uitgevoerd?
 3. Is de praktijk van beheer en verstrekking van justitiële en strafvorderlijke gegevens volgens de doelstellingen en verwachtingen van de wetgever? Zijn er in de praktijk duidelijke knelpunten ten aanzien van de wet?

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Onderzoeksopzet en methoden
 3. Geschiedenis van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
 4. Beschrijving van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
 5. Evaluatiekader: Reconstructie van de beleidstheorie
 6. De Wjsg in de praktijk
 7. Analyse van de onderzoeksresultaten
 8. Het geheel overziend: samenvattende analyse, conclusies en aanbevelingen
Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Helsloot, I., Schmidt, A., Tholen, B., Vries, D. de, Vries, M. de
Organisatie(s):
Radboud Universiteit Nijmegen, WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Radboud Universiteit Nijmegen
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet Justitiële en strafvordelijke gegevens (WJSG)
Projectnummer:
2102
Operationele status:
Afgerond