Effektiviteit van sankties

Veiligheid en preventie / Speciale preventie

Effektiviteit van sankties

Een overzicht van het onderzoek naar generale en speciale preventie

Samenvatting

Het onderzoek naar de effectiviteit van sancties is ingedeeld naar twee aspecten van sancties - generale en speciale preventie. In het onderdeel betreffende de generale preventie wordt eerst een kader voor het presenteren van het gevonden onderzoek ontwikkeld en wordt bezien aan welke eisen evaluatie-onderzoek inzake generale preventie dient te voldoen. Daarna wordt een overzicht gegeven van het onderzoek. Dit gedeelte wordt besloten met een aantal gevolgtrekkingen. Het tweede gedeelte over de speciale preventie begint met de eisen die men moet stellen aan onderzoek op dit gebied. Vervolgens wordt recidive als criterium voor succes aan de orde gesteld. Daarna wordt, uitgaande van de conclusies van Hood (1967), weergegeven in hoeverre later uitgevoerd onderzoek die conclusies ondersteunt. De resultaten van deze speurtocht in de literatuur worden dan samengevat. In het derde gedeelte, de slotbeschouwing, wordt nagegaan in hoeverre, uitgaande van de opdracht van de commissie, de gevonden onderzoeksresultaten aanknopingspunten bieden voor alternatieven op sanctiegebied.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Generale preventie
  3. Speciale preventie
  4. Slotbeschouwing

Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Anjou, L.J.M. d', Jonge, G. de, Kaaden, J.J. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1975
Reeks:
WODC-Reeks 03
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 1602

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
WODC03
Operationele status:
Alleen publicatie