De Nederlandse gemeenteraad en de kriminaliteit

De Nederlandse gemeenteraad en de kriminaliteit

Kort verslag van een onderzoek naar de aandacht die in de gemeenteraden van 180 Nederlandse gemeenten besteed is aan de ontwikkeling van de kriminaliteit

Samenvatting

Eén van de onderwerpen waaraan tijdens de behandeling van de Justitiebegroting 1974 in de Tweede Kamer aandacht werd besteed, was de ontwikkeling van de criminaliteit in Nederland. Naar aanleiding hiervan werd binnen het Ministerie van Justitie een stuurgroep ingesteld ter nadere bestudering van het criminaliteitsvraagstuk. Begonnen werd met een serie onderzoekingen naar de omvang en de ontwikkeling van de criminaliteit, in nauwe samenwerking met het NIPO. Daarnaast werd een aantal onderzoekingen geëntameerd op het gebied van de "onrust". De eerste studie die daaruit voortvloeide betrof een enquete onder een steekproef van burgemeesters van Nederlandse gemeenten. Doel van deze studie was onder meer het beantwoorden van de vraag in welke mate in de Nederlandse gemeenteraden met zorg over de ontwikkeling van de criminaliteit wordt gesproken. Dit rapport behandelt in hoofdzaak de resultaten van dit onderzoek.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. De opzet van het onderzoek
  3. De resultaten van het onderzoek
  4. Slotbeschouwing
Beschouwing

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bergeijk, G.A. van, Anjou, L.J.M. d'
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1976
Reeks:
WODC-Reeks 05
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 1612

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De Nederlandse gemeenteraad en de kriminaliteit
Projectnummer:
WODC05
Operationele status:
Alleen publicatie