Misdaadverslaggeving in Nederland

Misdaadverslaggeving in Nederland

De ontwikkeling van de misdaadverslaggeving in de Nederlandse dagbladen tussen 1966 en 1974

Samenvatting

Naar aanleiding van de gijzelingszaken die begin jaren '70 in Nederland hebben plaatsgevonden, is een diskussie op gang gekomen over de normen waaraan de verslaggeving van dergelijke kriminele gebeurtenissen zou moeten voldoen. Verschillende kriminologen hebben recentelijk de veronderstelling geuit dat de onrustgevoelens die bij een deel van de bevolking aanwezig zijn over de ontwikkeling van de kriminaliteit ten dele een gevolg zijn van de manier waarop tegenwoordig in de Nederlandse dagbladpers over misdrijven wordt geschreven. Voor het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum was deze diskussie dan ook aanleiding een onderzoek uit te voeren naar de ontwikkeling van de misdaadverslaggeving in de Nederlandse dagbladpers gedurende de laatste tien jaar.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Methode van onderzoek
  3. De ontwikkeling van de misdaadverslaggeving in de Nederlandse dagbladpers sinds 1966
  4. De verschillende soorten misdaadartikelen
  5. De kategorie misdrijven waarover wordt geschreven
  6. Enkele inhoudelijke aspekten van de misdaadberichten
  7. De misdaadverslaggeving in de verschillende kranten
  8. Slotbeschouwing

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Coenen, A.W.M., Dijk, J.J.M. van
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1976
Reeks:
WODC-Reeks 10
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 1718

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Misdaadverslaggeving in Nederland
Projectnummer:
WODC10
Operationele status:
Alleen publicatie