Kriminaliteit bij de detailhandel

Criminaliteit en delicten / Geweldgebruik

Kriminaliteit bij de detailhandel

Samenvatting

Doel van dit onderzoek was primair een overzicht te bieden van wat er op dit terrein werkelijk aan de hand was teneinde op die manier te kunnen vaststellen of extra aandacht van de overheid voor dit probleem op zijn plaats is. Bij de technische aspekten van het onderzoek, met name ten aanzien van steekproeftrekking, is de medewerking verkregen van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf en van het Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht. Dit overleg heeft ertoe geleid dat in de enquete de volgende vraaggebieden zijn opgenomen:

 1. Wat is de omvang van het probleem? In welke mate hebben detailhandelaren last van diverse vormen van kriminaliteit? Welke delikten komen relatief veel voor, welke zijn betrekkelijk zeldzaam?
 2. Wat is de aard van het probleem? Aan deze vraag ziin 3 aspekten te onderscheiden t.w.:
  a. Wat is de toedracht van de delikten? Wordt er geweld gebruikt, wordt de politie gewaarschuwd, wordt er aangifte gedaan etc.?
  b. Zijn er bepaalde bedrijven of groepen van bedrijven, die meer hinder van kriminaliteit ondervinden dan andere? Zo ja, waardoor worden deze bedrijven dan gekenmerkt?
  c. Is het probleem seizoengebonden, d.w.z. heeft men in bepaalde perioden van het jaar meer last dan in andere?

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Onderzoeksopzet
 3. Resultaten
 4. Samenvatting en konklusies

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Steenhuis, D.W., Coenen, A.W.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1976
Reeks:
WODC-Reeks 11
Signatuur:
Ra 1720

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
WODC11
Operationele status:
Alleen publicatie