Rechterlijke macht en klassejustitie

Strafrecht en strafproces / Klassejustitie

Rechterlijke macht en klassejustitie

Een beschouwing naar aanleiding van het onderzoek van het Criminologisch Instituut te Groningen

Samenvatting

Er is in Nederland klassejustitie. Met deze woorden begon Prof. Jongman zijn inleiding op het Studium Generale te Groningen. Met dezelfde woorden eindigde hij zijn betoog. Hij baseerde zich daarbij op de resultaten van een onderzoek dat hij samen met Drs. T.R.E. Schilt heeft verricht. Deze studies hebben nogal wat stof doen opwaaien. Velen hebben daardoor wellicht het zicht verloren op wat er nu eigenlijk precies is gebeurd. Nu de eerste kruitdamp inmiddels is opgetrokken, is het misschien goed om te profiteren van het verbeterde zicht en na te gaan of het inderdaad gewettigd is op basis van het in Groningen verrichte onderzoek te konkluderen dat, waar het de sociale klasse van de verdachte betreft, de rechterlijke macht in Nederland met twee maten meet.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. De Groningse methode (theoretische overwegingen)
  3. De Groningse methode (het gevaar van misleiding)
  4. De Groningse methode (praktische bezwaren)
  5. De vergelijkbaarheid van onderzoeksgroepen
  6. Jongman's indirekte 'bewijs' voor het bestaan van klassejustitie
  7. Bestaat er nu wel of niet een verband tussen sociale klasse en strafmaat
  8. Klassejustitie en rechtsongelijkheid
  9. Literatuuroverzicht

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Buikhuisen, W.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1977
Reeks:
WODC-Reeks 14
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 1983

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
WODC14
Operationele status:
Alleen publicatie