Winkeldiefstal, een nieuwe afhandelingsprocedure?

Politie en rechtshandhaving / Gestolen goederen

Winkeldiefstal, een nieuwe afhandelingsprocedure?

Verslag van een inventariserend onderzoek naar de afhandelingsprocedure in de stad Haarlem

Samenvatting

Ten behoeve van de evaluatie van een experiment met een alternatieve afhandeliingsprocedure voor winkeldiefstallen werd door het WODC een vooronderzoek verricht naar het verschijnsel winkeldiefstal en de wijze van afdoening daarvan in de stad Haarlem. De Werkgroep Winkeldiefstal heeft een voorstel uitgewerkt met betrekking tot een andere afhandelingsprocedure voor winkeldiefstallen dan thans gebruikelijk is. Achtergrond voor dit voorstel is de opvatting dat een adequate reactie van de samenleving op delinquent gedrag niet mogelijk is zonder daarbij behalve aan de dader ook aandacht te besteden aan zijn omgeving, alsmede aan de benadeelde en zijn omgeving en de samenleving in ruimer verband. Kernpunt van het project is dat verdachten van winkeldiefstallen, gepleegd in de stad Haarlem, voor een bedrag tussen Hfl.50,-- en Hfl. 250,-- niet meer berecht zullen worden indien zij zich in verbinding stellen met een bureau, dat bemand zal worden door medewerkers van Humanitas en de Algemene Reclasseringsvereniging te Haarlem.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Het vooronderzoek
  3. De nieuwe afhandelingsprocedure in het licht van de resultaten

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Zoomer, O.J., Spickenheuer, J.L.P.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1978
Reeks:
WODC-Reeks 30
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 1504

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Winkeldiefstal, een nieuwe afhandelingsprocedure?
Projectnummer:
WODC30
Operationele status:
Alleen publicatie