Personeel en regiem

Personeel en regiem

Opstelling en meningen van gevangenispersoneel in twee inrichtingen voor middellanggestraften

Samenvatting

Het onderzoek 'middellang-gestraften' heeft ten doel het beleid ten aanzien van deze categorie gedetineerden te evalueren. Centraal daarbij staat de vraag welke effecten de twee bestaande inrichtingen voor volwassen middellang-gestraften - de Penitentiaire Vormingsinrichting 'Nederheide' en de gevangenis 'De Boschpoort' - hebben op de daar verblijvende gedetineerden. Zo wordt onderzocht hoe de betrokken gedetineerden hun detentie ervaren, welke houdingsveranderingen tijdens het verblijf optreden, en hoe de gevangeniservaring na het ontslag doorwerkt in het functioneren in de 'vrije maatschappij'.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. De onderzoeksopzet
  3. Taakomschrijving van de verschillende personeelscategorie├źn binnen de P.V.I. 'Nederheide' en de gevangenis 'De Boschpoort'
  4. De opstelling van het gevangenispersoneel tegenover de gedetineerden
  5. Door het gevangenispersoneel gesignaleerde problemen met betrekking tot gedetineerden
  6. Regiemsperceptie en -evaluatie
  7. Het formeel en informeel overleg binnen beide inrichtingen
  8. De personeelsverhoudingen binnen de P.V.I. 'Nederheide' en de gevangenis 'De Boschpoort'

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Linden, B. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1979
Reeks:
WODC-Reeks 33
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 2713

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Personeel en regiem;; opstelling en meningen van gevangenispersoneel in twee inrichtingen voor middellanggestraften
Projectnummer:
WODC33
Operationele status:
Alleen publicatie