Ter beschikkingstelling of gevangenisstraf

Ter beschikkingstelling of gevangenisstraf

Samenvatting

Het onderzoek had een tweeledige vraagstelling. De eerste vraag was of er in recente jaren sprake was van een toename van het aantal patiƫnten dat in de behandelingsinrichtingen verbleef en of daarin een verschuiving was opgetreden naar de status waaronder deze patiƫnten waren opgenomen. De tweede vraag luidde of er verschillen bestonden tussen personen die langs verschillende wegen in een behandelingsinrichting werden opgenomen, namelijk rechtstreeks op grond van een veroordeling tot een onvoorwaardelijke tbr of via het gevangeniswezen, op grond van een overplaatsing vanuit detentie.

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. De wetgeving ten aanzien van geestelijk gestoorde delinquenten
 3. Opzet en uitvoering van het onderzoek
 4. Kwantitatieve gegevens over de toepassing van de maatregel
 5. Veroordeling tot straf of tbr in 1974
 6. Achtergrondsituatie en crimineel gedrag
 7. Rapportage ten behoeve van het vonnis
 8. Psychische gestoordheid
 9. Toerekenbaarheid, advies en veroordeling
 10. Combinatie van straf en tbr-maatregel
 11. Overplaatsing ex. artikel 47/120 G.M.
 12. Samenvatting
 13. Slotbeschouwing
Noten

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nuijten-Edelbroek, E.G.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1979
Reeks:
WODC-Reeks 34
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 2787

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Ter beschikkingstelling of gevangenisstraf
Projectnummer:
WODC34
Operationele status:
Alleen publicatie