Fatale woningbranden 2010

Veiligheid en preventie / Brandveiligheid

Fatale woningbranden 2010

Samenvatting

Onderzoek gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per 1/1/2011 voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (WODC).
Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) heeft onderzoek verricht naar de oorzaken, omstandigheden en het verloop van woningbranden die in Nederland plaatsvonden in 2010, waarbij een of meerdere dodelijke slachtoffers vielen. Om gericht en effectief brandveiligheidsbeleid te kunnen voeren en waar nodig te verbeteren, is inzicht in oorzaken, omstandigheden en het verloop van (fatale) woningbranden onontbeerlijk. Om een representatief beeld van kritische factoren bij fatale woningbranden te verkrijgen en eventuele trends te kunnen benoemen, is het noodzakelijk om gedurende een periode van meerdere jaren onderzoek te verrichten onder dezelfde onderzoekscondities.
In dit rapport wordt ingegaan op de resultaten van de analyse van de fatale woningbranden in 2010. De vergelijking tussen de gegevens van 2010 en de gegevens van de jaren 2003, 2008 en 2009 wordt in een separaat rapport weergegeven (zie bij: Meer infomatie).

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode van onderzoek
  3. Fatale woningvranden 2010
  4. Conclusies en aanbevelingen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Groenwegen, K., Kobes, M., Vos, W.
Organisatie(s):
Nederlands Instituut Fysieke veiligheid (NIFV), WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Nederlands Instituut Fysieke veiligheid (NIFV)
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Nederlands Instituut Fysieke veiligheid (NIFV)
Telefoon:
026-3552400
Fax:
026-3515051
E-mailadres:
info@nifv.nl
Website:
www.nifv.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Woningbranden 2010; subsidie
Projectnummer:
2065
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie