Integrale Handhaving

Integrale Handhaving

Een onderzoek naar vormen van integrale handhaving van het beleid t.a.v. openbare inrichtingen

Samenvatting

Het doel van deze studie was input leveren voor en afwegingskader voor het kabinet m.b.t. de beslissing om al dan niet een gemeentelijk integraal toezichthouder op openbare inrichtingen (en eventuele andere inrichtingen) in bijzondere wetgeving mogelijk te maken.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bekkers, V.J.J.M., Fenger, H.J.M., Homburg, V.M.F., Ringeling, A.B.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmus
Jaar van uitgave:
2002
ISBN:
907528909X
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.864

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Zicht op geïntegreerd toezicht op lokaal en provinciaal niveau
Projectnummer:
02.027
Operationele status:
Afgerond