Zorg in en om de Extra Beveiligde Inrichting

Zorg in en om de Extra Beveiligde Inrichting

Een onderzoek naar de zorg voor de psychische conditie van gedetineerden in de EBI Vught

Samenvatting

Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in het beleid dat in de EBI gevoerd wordt ten aanzien van de zorg voor de psychische conditie van gedetineerden. Omdat complicaties verwacht werden (causaliteit, betrouwbaarheid, medewerking gedetineerden enzovoort) en belang gehecht werd aan een zorgvuldige uitvoering van dit onderzoek, is besloten het onderzoek in fasen te laten uitvoeren. Geconcludeerd kan worden dat de aandacht voor zorg voor de psychische conditie van EBI-gedetineerden, zoals verwoord in beleidsstukken, teruggevonden wordt in de dagelijkse gang van zaken in de EBI. Om iets te kunnen zeggen over het effect van het EBI-regime op het psychische welzijn van gedetineerden is empirisch onderzoek nodig. De onderzoekers geven hiervoor een onderzoeksopzet waarmee zij dit mogelijk achten, mits aan een aantal randvoorwaarden voldaan kan worden.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding en probleemstelling
  2. Beleid ten aanzien van zorg voor de psychische conditie
  3. Beleidsuitvoering
  4. Haalbaarheid van vervolgstudie
  5. Samenvatting en discussie

Bijlagen
Literatuurlijst

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Mol, G.D., Verschuren, P.J.M., Staak, C.P.F. van der
Organisatie(s):
Katholieke Universiteit Nijmegen - Academisch Centrum Sociale Wetenschappen, WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
KUN, Academisch Centrum Sociale Wetenschappen
Jaar van uitgave:
2000
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.240

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Zorg in en om de Extra Beveiligde Inrichting
Projectnummer:
99.080
Operationele status:
Alleen publicatie