Hoe zetten we ze 't betaald?

Hoe zetten we ze 't betaald?

Onderzoek naar de sanctionering van zwartrijden na invoering ET/BTS

Samenvatting

De centrale vraag in dit onderzoek is op welke wijze het zwartrijden in de toekomst - na het (grotendeels) invoeren van een gesloten instapregime in 2008 - het meest effectief en efficiƫnt kan worden gesanctioneerd: strafrechtelijk, civielrechtelijk, bestuursrechtelijk of door een combinatie van deze. In dit kader komen de volgende vragen aan de orde: Welke sanctiemodaliteiten zijn er bij de aanpak van zwartrijden? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende sanctiemodaliteiten? Buitenlandse ervaringen (Engeland, Denemarken en Zwitserland) spelen hierbij een centrale rol.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Vraagstelling en onderzoeksopzet
  2. Wets- en beleidsontwikkeling
  3. ET/BTS en (de sanctionering van) zwartrijden
  4. De praktijk van sanctionering
  5. Analyse van de toegepaste sancties
  6. Conclusies: sanctionering in de toekomst
  7. Aanbevelingen

Bijlagen
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Winter, H.B., Buissink, G.W., Struiksma, N., Steur, W., Oostveen, N. van
Organisatie(s):
WODC, Pro Facto
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Pro Facto, Rijksuniversiteit Groningen
Jaar van uitgave:
2005
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.261

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Zwartrijden
Onderzoeker(s):
Winter, H.B.
Projectnummer:
1201
Operationele status:
Afgerond