Onderzoek Experiment gesloten coffeeshopketen van start

Onderzoek Experiment gesloten coffeeshopketen van start

In het kader van het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ is onlangs een meerjarig onderzoek van start gegaan. Een onderzoeksconsortium bestaande uit Breuer&Intraval, RAND Europe en het Trimbos-instituut voert dit onderzoek voor het WODC uit. Het onderzoek moet in kaart brengen in hoeverre en op welke wijze het mogelijk is om een ‘gesloten keten’ te creëren, waarbij uitsluitend op kwaliteit gecontroleerde cannabis, zonder inmenging van criminelen, aan coffeeshops wordt geleverd. Ook moet het onderzoek duidelijk maken welke eventuele effecten deze ‘gesloten keten’ heeft op ontwikkelingen op het gebied van openbare orde, veiligheid, overlast en volksgezondheid.

In het regeerakkoord van kabinet Rutte III is de keuze gemaakt om te starten met een experiment met een ‘gesloten coffeeshopketen’. Het experiment moet informatie opleveren die een volgend kabinet in staat stelt een beredeneerde keuze te maken over de toekomst van het Nederlandse cannabisbeleid. Het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ start in 2020 met de voorbereidingsfase, waarna naar verwachting in 2021 de experimenteerfase begint. In die fase wordt legaal geteelde cannabis verkocht door coffeeshops in gemeenten die aan het experiment deelnemen.

Opzet en begeleiding

Het onderzoek bestaat uit drie fasen, namelijk een nulmeting tijdens de voorbereidingsfase, monitoring ten tijde van de experimenteerfase en een evaluatie van het experiment. Het gehele onderzoek duurt naar verwachting ten minste vijf jaar. Het onderzoek wordt in alle fasen begeleid door een onafhankelijke, bij wet ingestelde begeleidings- en evaluatiecommissie. Op basis van de evaluatie van het onderzoek zal de commissie enkele algemene bevindingen en zo nodig aanbevelingen formuleren ten behoeve van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Medische Zorg en Sport. De begeleidings-/evaluatiecommissie is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: prof. dr. mr. C.C.J.H. (Catrien) Bijleveld, hoogleraar Research Methods in Criminology and Empirical Legal Research aan de Vrije Universiteit Amsterdam;
  • Lid: prof. dr. ir. J.C. (Jan) Fransoo, hoogleraar Operations and Logistics Management aan de Kuehne Logistics University (KLU) in Hamburg en vanaf november 2020 hoogleraar Operations and Logistics Management aan de Universiteit van Tilburg;
  • Lid: prof. dr. R.A. (Ronald) Knibbe, emeritus hoogleraar Sociale Epidemiologie van alcohol en druggebruik aan de Universiteit Maastricht;
  • Lid: prof. dr. H. (Dike) van de Mheen, hoogleraar Transformaties in de zorg en voorzitter Departement Tranzo, School of Social and Behavioral Sciences, aan de Universiteit van Tilburg;
  • Lid: prof. dr. mr. G.P.M.F. (Gerard) Mols, emeritus hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Maastricht;
  • Lid: prof. dr. J.N. (Jos) van Ommeren, hoogleraar Urban Economics aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Zie ook de nadere gegevens over dit onderzoeksproject: Experiment gesloten coffeeshopketen