70% van de ‘Mulderveelplegers’ begaat binnen een jaar een nieuwe lichte verkeersovertreding

70% van de ‘Mulderveelplegers’ begaat binnen een jaar een nieuwe lichte verkeersovertreding

In de Tweede Kamer en in de uitvoeringspraktijk worden steeds vaker vraagtekens gezet bij het feit dat mensen met wier voertuig vele lichte overtredingen worden begaan, wegkomen met een verkeersboete waarvan de hoogte vast staat.

Er is geen lerend effect en bovendien blijkt dat bestuurders die veel overtredingen begaan, een groter gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Om inzicht te krijgen in de achtergronden en recidive van deze zogenoemde Mulderovertreders, deed het WODC onderzoek naar deze groep. Mulderovertreders zijn personen die een verkeersovertreding begaan vallend onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, ook wel Wet Mulder genoemd. Voorbeelden zijn te hard rijden, door rood rijden of bellen tijdens het autorijden.

Uit het onderzoek blijkt dat de zogenoemde Mulderveelplegers gemiddeld bijna 11 eerdere lichte verkeersovertredingen hebben begaan in de voorgaande 5 jaar, terwijl overige Mulderovertreders gemiddeld 2,6 keer de mist in gingen. Bovendien begaat 70 procent van de Mulderveelplegers binnen een jaar een nieuwe Mulderovertreding, oplopend tot 90 procent binnen 4 jaar. Van de overige Mulderovertreders heeft bijna de helft na een jaar een nieuwe Mulderovertreding begaan en ruim 70% na vier jaar. De strafrechtelijke recidive onder zowel Mulderveelplegers als overige Mulderovertreders is relatief laag: ongeveer 3 procent recidiveert binnen twee jaar met een ernstig verkeersdelict, en nog geen 2 procent met een ander misdrijf.

Lees het volledige rapport: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2756a-recidivemeting-mulderovertreders.aspx