Naar een nabijheidsrechter?

Naar een nabijheidsrechter?

De vrederechter als een vorm van toegankelijke en laagdrempelige rechtspraak spreekt de laatste jaren sterk tot de verbeelding. In opdracht van het WODC en op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging van de Universiteit Utrecht in samenwerking met de KU Leuven onderzoek gedaan naar de vrederechter in België en Frankrijk.

Het onderzoek brengt in kaart hoe dit instituut in deze landen functioneert en doet dit tegen de achtergrond van de experimenten met toegankelijke en laagdrempelige rechtspraak in Nederland. De vraag die vervolgens centraal staat is of en hoe dit zou moeten leiden tot een toevoeging aan het bestaande aanbod van civiele rechtspraak in ons land. De kosten en baten en andere mogelijke gevolgen daarvan worden op een rij gezet.

Op 24 september 2019 organiseert het tijdschrift Justitiële verkenningen (Jv), een uitgave van het WODC, een symposium met als thema ‘Rechtspraak om de hoek’. Tijdens het symposium zal een van de auteurs van het vandaag gepubliceerde onderzoek Prof. mr. dr. Eddy Bauw, directeur van het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing, spreken.

Lees het volledige rapport: Naar een nabijheidsrechter? Een onderzoek naar de inpasbaarheid van de vrederechter in België en Frankrijk in het Nederlandse rechtsbestel