Commissie concludeert: WODC onderzoeken zijn eerlijk, zorgvuldig en betrouwbaar

Commissie concludeert: WODC onderzoeken zijn eerlijk, zorgvuldig en betrouwbaar

Vandaag, woensdag 31 oktober heeft Onderzoekscommissie WODC-I haar bevindingen openbaar gemaakt in het rapport Betrouwbaar onderzoek.

Deze commissie heeft onderzocht of in de totstandkoming van drie rapporten, uitgevoerd door of in opdracht van het WODC, sprake is geweest van onbehoorlijke beïnvloeding die de onafhankelijkheid van de onderzoekers heeft aangetast en of de rapporten voldoen aan de standaarden voor beleidsonderzoek die destijds golden. Het betreft het rapport Het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops uit 2013, het rapport Internationaal recht en cannabis uit 2014 en het rapport Coffeeshops, toeristen en lokale markt uit 2014.

De commissie concludeert dat “de drie rapporten en de totstandkoming ervan getuigen van eerlijk, zorgvuldig en betrouwbaar onderzoek.”

De commissie oordeelt daarnaast dat een enkele keer sprake is geweest van onbehoorlijke beïnvloeding vanuit het beleidsdepartement. De commissie komt tot het oordeel dat deze incidentele voorvallen niet hebben afgedaan aan de betrouwbaarheid of de wetenschappelijke integriteit van de onderzoeken.

Met een inhoudelijke reactie op het rapport wachten wij op de uitkomsten van Onderzoekscommissie WODC-II inzake de relatie tussen beleid en WODC.

Lees hieronder het rapport van 'Onderzoekscommissie WODC I inzake deugdelijkheid drugsonderzoeken'.