Inning van verkeersboetes verloopt bijzonder effectief

Inning van verkeersboetes verloopt bijzonder effectief

Het innen van verkeersboetes blijkt zeer effectief te verlopen: van de jaarlijks circa 9 miljoen opgelegde boetes wordt 94% geïnd. Het WODC heeft onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de inning van verkeersboetes die zijn opgelegd op basis van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), de aan de inning verbonden uitvoeringskosten en de eventuele neveneffecten, in het bijzonder voor burgers met schuldenproblematiek.

Uit het onderzoek blijkt dat het inningsbeleid, waar zowel de Nationale ombudsman als de rechterlijke macht vijf jaar eerder nog forse kritiek op uitten, verbeterd is. Tegenwoordig wordt in het inningsbeleid rekening gehouden met de persoonlijke situatie (schulden) van de burger. De kans dat verkeersboetes (eenduidig) oorzaak zijn van nieuwe schuldenĀ­problemen moet dan ook zeer klein worden geacht. Wel kunnen boetes schuldenproblematiek verergeren. Een oplossing voor de ongelukkige combinatie van financiĆ«le sanctie en een populatie met probleemschulden kan niet kan worden gevonden in de inrichting of organisatie van het inningsproces. Een andere sanctiemogelijkheid, als alternatief voor de boete, zou een fundamentele oplossing kunnen bieden voor dit probleem en ook kosten kunnen besparen voor het justitieel apparaat.

In het onderzoek is de effectiviteit van de afzonderlijke instrumenten gemeten door vast te stellen in welk percentage van de gevallen waarin het betreffende instrument werd ingezet, de boete werd betaald. Het onderzoek geeft een momentopname uit het jaar 2018 van het inningstraject, met uitvoeringskosten en effectiviteit voor elk afzonderlijk voor de inning beschikbaar instrument, en de relatie met schuldenproblematiek. Gekozen is voor een aanpak die primair gebruik maakt van de gegevens in het zaakvolgsysteem van het CJIB. Het rapport bevat verschillende aanbevelingen voor nader onderzoek.

Lees het volledige rapport: Het innen van verkeersboetes op basis van de Wahv; instrumenten, kosten en resultaat (Cahier, 2020-5)